FANDOM


n (Tác phẩm đăng trên Qidian)
n (Tác phẩm đăng trên Qidian)
Dòng 14: Dòng 14:
   
 
==Tác phẩm đăng trên Qidian==
 
==Tác phẩm đăng trên Qidian==
* [[Đại lão thối hưu chi hậu]] 大佬退休之後<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/1013887416 Chi tiết "Đại lão thối hưu chi hậu" trên Qidian]</ref>
+
<gallery captionalign="left" widths="300" orientation="none">
* [[Vị lai chi quân nương tại thượng]] 未來軍娘在上<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/3485112 Chi tiết "Vị lai chi quân nương tại thượng" trên Qidian]</ref>
+
Đại lão thối hưu chi hậu.jpg|link=Đại lão thối hưu chi hậu|[[Đại lão thối hưu chi hậu]] 大佬退休<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/1013887416 Chi tiết "Đại lão thối hưu chi hậu" trên Qidian]</ref>
* [[Nữ đế trực công lược]] 女帝直播攻略<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/1004173553 Chi tiết "Nữ đế trực công lược" trên Qidian]</ref>
+
Vị lai chi quân nương tại thượng.jpg|link=Vị lai chi quân nương tại thượng|[[Vị lai chi quân nương tại thượng]] 未來之軍娘在上<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/3485112 Chi tiết "Vị lai chi quân nương tại thượng" trên Qidian]</ref>
* [[Pháo hôi bất tại phục vụ khu]] 炮灰不在服務區<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/3192026 Chi tiết "Pháo hôi bất tại phục vụ khu" trên Qidian]</ref>
+
Nữ đế trực bá công lược.jpg|link=Nữ đế trực bá công lược|[[Nữ đế trực công lược]] 女帝直播攻略<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/1004173553 Chi tiết "Nữ đế trực công lược" trên Qidian]</ref>
* [[Tiên thê công lược]] 仙妻攻略<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/3062702 Chi tiết "Tiên thê công lược" trên Qidian]</ref>
+
Pháo hôi bất tại phục vụ khu.jpg|link=Pháo hôi bất tại phục vụ khu|[[Pháo hôi bất tại phục vụ khu]] 炮灰不在服務區<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/3192026 Chi tiết "Pháo hôi bất tại phục vụ khu" trên Qidian]</ref>
* [[Pháo hôi dược biệt đình]] 炮灰藥別停<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/3287552 Chi tiết "Pháo hôi dược biệt đình" trên Qidian]</ref>
+
Tiên thê công lược.jpg|link=Tiên thê công lược|[[Tiên thê công lược]] 仙妻攻略<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/3062702 Chi tiết "Tiên thê công lược" trên Qidian]</ref>
* [[Y quan manh thú]] 醫冠萌獸<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/2872323 Chi tiết "Y quan manh thú" trên Qidian]</ref>
+
Pháo hôi dược biệt đình.jpg|link=Pháo hôi dược biệt đình|[[Pháo hôi dược biệt đình]] 炮灰藥別停<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/3287552 Chi tiết "Pháo hôi dược biệt đình" trên Qidian]</ref>
* [[Hải bao tử tha ba]] 嗨包子他爸<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/2654028 Chi tiết "Hải bao tử tha ba" trên Qidian]</ref>
+
Y quan manh thú.jpg|link=Y quan manh thú|[[Y quan manh thú]] 醫冠萌獸<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/2872323 Chi tiết "Y quan manh thú" trên Qidian]</ref>
  +
Hải bao tử tha ba.jpg|link=Hải bao tử tha ba|[[Hải bao tử tha ba]] 嗨包子他爸<ref>[https://www.qidian.com.tw/books/2654028 Chi tiết "Hải bao tử tha ba" trên Qidian]</ref>
  +
</gallery>
   
 
==Cameo xuất hiện trong tác phẩm==
 
==Cameo xuất hiện trong tác phẩm==

Phiên bản lúc 09:42, ngày 8 tháng 12 năm 2019

油爆香菇 - Qidian avatar

Avatar trên Qidian.[1]

Du Bạo Hương Cô 油爆香菇 (bút danh có nghĩa là "nấm hương xào") là tác giả của bộ tiểu thuyết mạng Nữ đế trực bá công lược.

Tên khác

  • 油爆香菇
  • Du Bạo Hương Cô
  • Nấm Hương Xào
  • Quick-fried Mushroom

Lời tự giới thiệu trên Qidian

“Xin chào mọi người, tên tôi là nấm nổ dầu, và tôi hiện là tác giả toàn thời gian của mạng lưới cô gái khởi nghiệp. Vì ảnh hưởng của gia đình, tính cách của tôi trầm lặng, không giỏi nói và không giỏi hòa đồng với mọi người, nhưng tôi thích mô tả trái tim mình bằng lời nói. So với giao tiếp mặt đối mặt, tôi thích nói chuyện thoải mái với lời nói và bạn bè trên Internet. Sở thích lớn nhất là đọc sách, bao quát nhiều chủ đề, thích bộ não và câu chuyện. Ngoài việc đọc sách, tôi cũng thích các trò chơi và thể thao. Vào thứ bảy và chủ nhật, tôi ra rạp để xem phim, đi mua sắm và thỉnh thoảng ra ngoài để tìm cảm hứng, và dành nhiều thời gian hơn để đọc và viết ở nhà. Viết là một trong những sở thích lâu đời nhất của tôi, và đó cũng là công việc kiếm sống của tôi. Truyền đạt câu chuyện với độc giả, chia sẻ suy nghĩ, bộ não và ý tưởng của bạn với độc giả. Tôi thực sự thích cảm giác sáng tạo. Tôi hy vọng rằng vào năm 2019, tôi có thể tạo ra các văn bản tốt hơn và chia sẻ nhiều bộ não hơn với các độc giả thân yêu của tôi. (Google Dịch)
Du Bạo Hương Cô, Qidian, 2019[1]

Tác phẩm đăng trên Qidian

Cameo xuất hiện trong tác phẩm

Có nhiều nhân vật xuất hiện trong Nữ đế trực bá công lược với tên Du Bạo Hương Cô hoặc tương đương.

Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.